• angleški,english

Video nadzor


Upravljalec: Gorenje Keramika, d.o.o., Aleš Krajnc, e-mail: ales.krajnc@gorenje.com, telefon: +386 38 96 61 40
Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: gdpr@gorenje.com
Namen izvajanja videonadzora: Videonadzor se izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov ali preprečevanja ogrožanja zaposlenih ter varovanja poslovnih skrivnosti.
Čas hrambe osebnih podatkov: 6 mesecev od nastanka posnetka.
Pravice posameznikov: pravica do dostopa, pravica do omejitve obdelave, pravica do ugovora.
Kategorije uporabnikov osebnih podatkov: pooblaščene osebe internega oddelka pristojnega za varovanje in pooblaščeno osebje zunanjega izvajalca storitev varovanja.
Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov: zakoniti interes upravljavca.
Prenos osebnih podatkov v tretje države: osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.
Obstoj avtomatske obdelave osebnih podatkov (vključno s profiliranjem): osebni podatki se ne obdelujejo avtomatsko.
Obstoj nadaljnje obdelave: Nadaljnja obdelava se izvaja z vpogledom v posnetke snemalnika in presnemavanjem, pri čemer se nadaljnja obdelava izvaja v primeru nastanka varnostnega incidenta.